Over het BWNW

Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW) was een initiatief van Hendrik Lenstra, Universiteit Leiden.

In het Nieuw Archief voor Wiskunde, in Euclides en in de jaarboeken van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen verschijnen regelmatig levensberichten van wiskundigen. Deze gegevens zijn echter niet altijd makkelijk om op te sporen. Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen brengt hierin verandering. In eerste instantie werd een selectie van enkele tientallen wiskundigen gemaakt door de redactie van het BWNW. Deze lijst bevat namen van wiskundigen die in elk geval niet mogen ontbreken in het Biografisch Woordenboek. Echter, zoals elke selectie kent ook deze keuze van 60 wiskundigen inconsequenties en omissies. Het is dan ook de bedoeling dat de selectie gestaag wordt uitgebreid in de komende jaren. Het uiteindelijke doel is dat biografische informatie over de enkele honderden Nederlandse wiskundigen onder handbereik is.

Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen moet een breed beeld geven van Nederlandse wiskundigen vanaf 1500. Over veel zaken valt te twisten: wat is Nederlands, wat is een wiskundige? De redactie heeft ervoor gekozen deze begrippen breed te interpreteren. Johann Bernoulli was Zwitser, maar was lange tijd werkzaam in Groningen en daarmee van grote invloed op de wiskunde in Nederland. Hij is derhalve opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen. Edsger Dijkstra was informaticus, maar legde de mathematische fundamenten van de informatica, zodat hij in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen niet mag ontbreken. Wim Klein was een rekenwonder en geen wiskundige, maar was wel in dienst van de wetenschap: het Mathematisch Centrum gebruikte zijn talenten toen de computers nog geen grote berekeningen konden uitvoeren. Daarom is ook Wim Klein opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen.

Update:
Deze website heeft een tijd offline gestaan en was de informatie op deze website niet meer beschikbaar. Omdat er zoveel tijd en werk in de lemma’s gezeten heeft is deze website per eind 2018 weer online gezet door [anoniem]. Het zou zonde zijn als zoveel informatie verloren zou gaan. Alle bestaande lemma’s worden zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt. De nieuwe eigenaar van deze website, anoniem, maakt geen enkele auteursrechtelijke claims op de werken die te vinden zijn op deze website. De originele auteur(s) zijn onderin elke lemma terug te vinden. Informatie mag overgenomen worden mits er een duidelijke bronvermelding naar deze website geplaatst wordt. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er geen enkele rechten ontleend kunnen worden aan de juistheid van de artikelen op deze website (caveat lector). Wil je bijdragen aan deze website? Neem dan contact op.